Statuten Charona's Dancecrew vzw

De vereniging heeft tot doel het bijeenbrengen van mensen met een gezamenlijke hobby, namelijk: danssport.  De vereniging heeft als doel, zowel in het binnen- als buitenland, het stimuleren, promoten, organiseren en beoefenen van danssporten, ... in al zijn facetten, vormen en onderdelen. Deze lijst is niet limitatief.
Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben de verschillende danssporten toegankelijker en vertrouwd te maken voor het grote publiek.   Zij zal ontspannende, culturele, sportieve, sociale en maatschappelijk vormende activiteiten organiseren. In het bijzonder zal zij zich bezig houden met de promotie van de danssport.  Zo kan de organisatie ook zelf klein- en grootschalige evenementen organiseren, promoten, verspreiden en exploiteren. 

Structuur

20200415_135012_edited.jpg

Charona Naudts

Bestuurder - voorzitter

70277025_550609685676578_112325903453152

Samir Fekkour

Secretaris - penningmeester

30741148_2222385814700610_59643064641629

Katrien Cauwels

Bestuurslid

Missie & visie